top of page

Jäsenhakulomake

membership application form

Ongelmatilanteissa voit ottaa suoran yhteyttä osoitteeseen:

Contact this address if you have any questions: 

info.ficsv@gmail.com

Jäsenmaksu vuodelle 2023

Member fee in 2023

Jäsenmaksu/Member fee  25€
Perheenjäsen/Family member 15€

Liittymismaksu/Fee to  join 5€
(ei koske perheenjäsentä tai samassa taloudessa asuvaa henkilöä/
does not apply family member
 or person who lives in the same household)

Kannatusjäsen/Supporting member 10€
(Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta kokouksissa/
supportin members can't vote in meetings)

Kiitos hakemuksesta!

Thank you for the application!

bottom of page