top of page

Eettiset ohjeet

Toimiessaan yhdistyksessä jäsen ymmärtää ja noudattaa Suomen kennelliiton Koiranomistajan ja – haltijan perussääntö osiossa olevia asioita ja kasvattaessa ymmärtää FCI;n ja Suomen Kennelliiton yleisen jalostusstrategian.

 

Jäsen myös ymmärtää yhdistyksen eettiset ohjeet ja toimiessaan yhdistyksessä hän noudattaa niitä.

 

Jäsen myös ymmärtää, että toimimalla vastaan yhdistyksen eettisiä ohjeita, voi yhdistys kohdistaa häneen kurinpidollisia toimia.


Jäsenet eivät saa käyttää minkäänlaista viestintätapaa siten, että se voi olla vahingollista toisille tai yhdistykselle. Jäsenten on pyrittävä kaikin tavoin auttamaan ja ohjeistamaan oikein aloittelijoita ja tuomaan yleisölle oikeaa tietoa rodusta.

20160120_142752-1.jpg

Kasvatus ja omistajuus

  1. Jalostukseen käytettäviltä yksilöiltä on ennen astutusta tutkittu virallisesti;

  • Lonkat

  • Kyynärpäät

  • Selkä (LTV,VA,SP)

  • Silmät

  • DM

  • DW

 

2. Jalostusvalinnoissa omistaja ottaa huomioon yksilön ja sen suvun terveyden, luonteen ja rodunomaisen ulkomuodon. Jalostukseen ei käytetä sairaita tai jotain sairautta suoraan periyttävää yksilöä. Koira joka kantaa sairautta voidaan käyttää vain terveen kanssa. Jalostukseen ei tule käyttää yksilöä, joka on todella arka, pelokas tai aggressiivinen.

3. Jalostukseen käytettävät koirat ovat luonnetestattuja. (Perinteiset luonnetestit, jalostustarkastuksen käyttäytymistarkastus, smartdog, jne.)

4. Jalostukseen ei tulla käyttämään alle kahden (2) vuoden ikäisiä koiria.

5. Samaa yhdistelmää ei tule uusia, ennen kuin edellisestä yhdistelmästä on näyttöä, että se on ulkomuodoltaan, terveydeltään ja luonteeltaan sellainen, että sillä on toivotut ominaisuudet.
(Yhdistelmä, jossa pentueesta menehtyy 90-100% ulkoisten tekijöiden takia, voidaan uusia yhden kerran. Olettaen, että kasvattaja huolehtii ulkoiset tekijät niin, ettei tämä vaikuta enää seuraavaan pentueeseen.)

 

6. Matadorijalostusta ja suurta sukusiitosprosenttia tulee välttää perinnöllisen monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.
Täyssisar- ja vanhempi-jälkeläinen -yhdistelmiä ei tule tehdä.
Sukusiitosprosentin tulee jäädä alle 5%, kun laskennassa käytetään viittä sukupolvea.
Yhdenkään koiran jälkeläismäärä ei saisi olla suurempi kuin luku, joka vastaa 5% rodun populaation viiden vuoden rekisteröidystä pentumäärästä. Varsinkin pienilukuisissa roduissa rodun populaation kokoa tulee tarkastella myös kansainvälisellä tasolla.

 

7. Pentueiden väli nartulla tulee olla vähintään vuosi. Peräkkäisiin juoksuihin voidaan tehdä pennut vain kerran, jonka jälkeen väliä on jätettävä enemmän.

 

8. Omistaja mahdollistaa koiralleen sen, että se voi toteuttaa lajityypillisiä käyttäytymismalleja.

 

9. Omistaja valitsee kuhunkin tilanteeseen rodun kannalta mahdollisimman miellyttävän koulutus- ja hoitotavan, ettei se aiheuta kipua tai pelkoa.
Hoito, koulutus ja pitotapa perustuu ensisijaisesti toivotun käyttäytymisen vahvistamiseen, eikä väärästä käyttäytymisestä rankaisemiseen. Säikyttely tai väkivallan käyttö ei ole hyväksyttävää koiran pitoa, hoitoa tai koulutusta. Eikä käsittelyssä tule saada aikaan opittua avuttomuutta tai ylivarovaisuutta.

 

10. Yleisenä ohjeena tuontikoirille on omistajalla ja sen kasvattajalla DNA tunnisteen todistustaakka.
Eli Suomen kennelliitto on määrännyt tuontikoirille DNA tunnisteen, jotta koira voidaan rekisteröidä Kennelliittoon. Suomessa syntyneiden pentueiden vanhemmilla täytyy olla DNA tunniste ja pentueella täytyy olla myös polveutumismääritelmä.
FI CSV RY velvoittaa, että jokaisella ulkomailta tuodulla koiralla on oltava DNA tunnisteen lisäksi polveutumismääritelmä jo ennen tuonti hetkeä.

 

 

Jos kasvattaja haluaa teettää pentueen ohjeistuksesta poiketen, on siitä anottava lupaa yhdistykseltä perustelujen kera.

2000-2021 rekisteröity 318kpl

Lonkat: 2000-2021 kuvattu 28% (Kuvattu 89 yksilöä)

A: 24% 21 kpl

B: 33% 29 kpl

C: 26% 23 kpl

D: 17% 15 kpl

E: 1 % 1 kpl

Kyynärpäät: 2000-2021 kuvattu 26%
 

0: 99%
1: 1%

Selkä (LTV,VA,SP) 2017-2021 Kuvaus tuloksia seitsemästä (7) koirasta

 

LTV 0: 10 

LTV 1: 3

VA 0: 10 

VA 1: 1

SP 0:  11

Silmät:


Vuosi     Syntyneitä      Tutkittu      Tutkittu %      Terveitä      Terveitä %

2000          0              0                                0

2001          2              0               0%             0

2002         11             2             18%             1             50%

2003          9              0               0%             0

2004          1              0               0%             0

2005          6              1             17%             1            100%

2006          4              1             25%             1            100%

2007         15             4             27%             3              75%

2008         11             2             18%             2            100%

2009         33             6             18%             6            100%

2010         25             4             16%             4            100%

2011         28             1               4%             1            100%

2012         14             0               0%             0

2013         22             1               5%             1            100%

2014         24             0               0%             0

2015         24             1               4%             1            100%

2016         29             0               0%             0

2017         32             2               6%             2            100%

2018           9             1             11%             1            100%

2019           7             0               0%             0

2020         12             0               0%             0

2021

DM
DEGENERATIVE MYELOPATHY​

Degeneratiivinen myelopatia (DM) on perinnöllinen, etenevä hermostollinen sairaus. Siitä käytetään myös nimistystä selkäydinrappeuma, joka johtaa hiljalleen koiran halvaantumiseen. Sairautta tavataan useassa koirarodussa mutta yleisimmin sitä esiintyy saksanpaimenkoirilla ja welsh corgi pembrokella.

Sairaus ilmenee yleensä vasta vanhalla iällä ja osa koirista ei luonnollisen elinikänsä aikana kehitä oireita sairaudesta. On epäselvää, onko sairausprosessi näissä koirissa päällä mutta ei ehdi ilmetä ennen muun terminaalisen sairauden ilmenemistä, vai eikö mutaatio aiheuta kaikilla koirilla sairausprosessia. Sairauden oireisto myös vaihtelee roduittain. Sairaus kuitenkin periytyy autosomaalisesti resessiivisesti.

Miten sairaus ilmenee?

DM on siis etenevä selkäytimen rappeumasairaus, jota esiintyy useassa rodussa. Degeneratiivisen myelopatian keskimääräinen alkamisikä on noin yhdeksän vuotta ja sairaus aiheuttaa takajaloissa ensimmäisenä ilmenevää lihasten näivettymistä sekä koordinaatiovaikeuksia. Tämä johtuu hermokudoksen rappeutumisesta. Sairaus ei aiheuta itsessään kipua, mutta sairauden edetessä koira saattaa kärsiä eturaajaoireista ja taudin terminaalivaiheessa se ei pysty enää liikkumaan itsenäisesti eikä pidättämään ulostetta ja virtsaa.

DM:ta sairastavan koiran liikettä voi olla vaikea erottaa sellaisista koirista, joilla on lonkan dysplasiaa, takaraajojen nivelrikkoa, niveltulehduksia tai nikamavälilevyn sairauksia. DM sairaat koirat voivat menettää liikkumiskykynsä 6 kk - 2 vuotta oireiden puhkeamisen jälkeen. DM etenee yleensä hitaammin pienikokoisilla koirilla kuin suurilla koirilla.

Periytymismalli

Normaali (N/N) – terve geeni molemmilta vanhemmilta, englanniksi ”clear”
Kantaja (DM/N) – terve geeni toiselta tai virheellinen geeni toiselta vanhemmalta englanniksi ”carrier”
Altis/Sairas (DM/DM) – molemmilt avanhemmilta virheellinen geeni, englanniksi ”at risk”

 

Jalostuksen kannalta olennaista olisi, että koira joka on joko N/DM tai DM/DM käytettäisiin vain N/N tuloksen saaneen koiran kanssa.
 

DW
Pituitary Dwarfism
Hypofyysinen kääpiökasvu

Saksanpaimenkoirien, Csv;n, Swh;n kääpiökasvu (aivolisäkkeen vajaatoiminnasta johtuva kääpiökasvuisuus) johtuu synnynnäisestä kasvuhormonin puutoksesta, johon on syynä aivolisäkkeen virheellinen kehitys. Vian oletetaan olevan autosomaalisesti resessiivisesti periytyvä. Kääpiökasvuinen koira ei kasva pentuna normaalisti, vaan jää kooltaan huomattavasti normaalia pienemmäksi. Koirien karva on aluksi pehmeää ja villavaa, sillä pentukarva ei vaihdu. Vähitellen pentukarva putoaa ja iho jää paljaaksi. Yleensä narttukoirille ei tule juoksuja. Kääpiökasvuisten koirien eliniän ennuste ei ole korkea.

DW;n periytymismalli on täysin sama kuin DM;n. Erona näiden kahden sairauden kanssa on se, että DM "sairas" koira ei välttämättä sairastu koskaan tai tauti voi puhjeta vasta myöhemmällä ikää, kun taas DW sairaan koiran huomaa jo heti pentuna ja on syntymästään asti sairas.

Jalostukseen käytetyt yksilöt 2000 - 2021

Uros                                                                          Pentueita     Pentuja

SUN GIFU DARK WOLFXING                                            5             35

BARON SPOD DUMBIERA                                                4             26

INK WOLFSIRIUS Z MOLU ES                                            3             21

MARCO GREY STRIPEK SNU                                             4             20

WOLFSIRIUS Z MOLU ES                                                  3             17

CRYING WOLF MEPHISTO                                                2             17

CRAIG WILCZA SAGA                                                      3             16

MONSIEUR GRAND LOUP DE L'ANCIENNE TANNERIE         3             13

BRUNO VERNY VOLK FOR ZODELLIN                                  2             13

BAJKAL TAJOMNÝ TULÁK                                                   1             10

PYRY DE LA GRETOSA                                                       1               9

CANYON DE MONTAGRIMO                                           1               9

GOLDEN EYE DE LA LOUVE BLANCHE                                1               7

DREAM'WOLF DE LA LOUVE BLANCHE                               1               6

VELASKES Z MOLU ES                                                       1               5

FOREVER WOLF ARCTIC HERO                                           1               5

TAABERNAKKELIN KOMET                                                 2               5

BODY VLCI DÉMON                                                          1              5

STAVANGER DE LOUBA-TAR                                                 1              4

DERRICK GREY STRIPEK SNU                                               1              4

BONO Z HOLSTEJNA                                                        1              4

FOREVER WOLF CATCH ME IF YOU CAN                             1              3

TAABERNAKKELIN LEONARD                                              1              2

WOLFSIRIUS RIIDANKYLVÄJÄ                                               1              2

BASIOR JANTAROWA WATAHA                                          1              2

WOLFSIRIUS BELIEVE IN MIRACLES                                       1              1

Narttu                                                              Pentueita      Pentuja

SUN GIFU EIVANNA                                              6              40

IKALA SPOD DUMBIERA                                          2              17

VENDETTA WOLFSIRIUS Z MOLU ES                         2              17

ELYS SPOD DUMBIERA                                            4              16

GINY OD UHOSTE                                                3               15

SIVY SHALIMAR DE LOUBA-TAR                                 2               14

WOLFSIRIUS SLEEPING STORM                                2               13

BLAZY DE LA LOUVE BLANCHE                                2                13

WOLFTEAM'S DOOM DOMINA DUGI                     2                13

WOLFSIRIUS SAPHIRA                                            2                12

WOLFTEAM'S SENSAI SAMOS SAAGA                    2                11

D'SLAVIA DE LA LOUVE BLANCHE                            1                  9

UNNA LUPI SI NASCE                                           1                  9

WOLFTEAM'S INTER CANEM ET LUPUM                   2                 8

MOLLY HLAS DIVOCINY                                         1                  8

WOLFSIRIUS DEAR ISLA                                          2                  7

MORGANA DEL ULTIMO BASTION                          1                  7

CASTANJA Z LITAVSKÉ KOTLINY                               2                  5

CRYING WOLF 1996 FLO                                      1                  5

ROCKS'N JEWELS AZURITE                                     1                  4

WITHOUT EAR SIRIUS Z MOLU ES                            1                 4

FOREVER WOLF BE MY WILDTHING                         1                 4

MOCCA-MILD V. RIJNECKER HOF                             1                 4

TAABERNAKKELIN KATHERINE                                  1                 2

WOLFSIRIUS QUEEN OF WOLVES                            1                 2

COBRA                                                                 1                 2

bottom of page