top of page

Bonitation

Bonitation eli suomeksi jalostustarkastus, tätä käytetään lähinnä rodun alkuperä maissa- Tšekissä ja Slovakiassa, mutta on yleistynyt myös muualla. 

 

Bonitationissa tuomareiden täytyy olla FCI;n hyväksymiä ulkomuoto tuomareita, sekä rotuyhdistyksensä nimeämiä virallisia tuomareita.
 

Erimaiden tarkastuksien piirteet ovat hieman erilaiset, mutta yleensä niissä mitataan koiran eri mittasuhteita, huomioidaan kaikki viat ja poikkeavuudet ja tarkastukseen kuuluu myös luonteen testaus. Suuret viat, kuten P3 ja P5 täytyy ottaa huomioon yksilön jalostuskäytössä ja P14 on ehdoton jalostuskielto.

I. Yleiset säännöt

Koirat, jotka täyttävät rekisteröinti- ja jalostussääntöjen ehdot sekä muut KCHČSV: n, Tšekin ja FCI;n säännöt, saavat osallistua testiin.

Bonitationiin osallistuminen on yksi perusedellytyksistä koirien jalostukseen käyttämiselle. Koirat, jotka täyttävät vaaditut terveystutkimukset ja ovat vähintään 18 kuukauden ikäisiä, voivat osallistua testiin.

 

Testi suoritetaan pääsääntöisesti kerran koiran elämässä. Poikkeustapauksissa KCHČSV -hallitus voi antaa luvan uudelleen testaukseen. Testitulos on lopullinen. Testin toistaminen ei ole mahdollista koirilla, joilla on jalostuksen kannalta merkittäviä fyysisiä vikoja ja jotka ovat saaneet aijemmin tuloksen P14 ja ovat näin jalostuksesta poistettuja.

Bonitation tuomari voi vakavista syistä lykätä koiran testiä, jos sitä ei voida mitata ja koira ei ole yhteistyöhaluinen.

Syy lykkäämiseen ei voi olla koiran käyttäytyminen luontotestissä. Jos koira läpäisee testin, luontotesti mukaan lukien, koodi on aina tallennettava. Koiranomistaja voi vetäytyä testistä oman päätöksensä perusteella viimeistään sen jälkeen, kun hän on ottanut yhteyttä avustajaan. Tämä päätös ilmoitetaan avustajalle ja tuomareille. Tässä tapauksessa koodia ei tallenneta ja testi lopetetaan.

Päätös testin lykkäämisestä merkitään Bonitation -korttiin. 

2. Testin järjestämisen periaatteet.

Testin järjestämisestä vastaa KCHČSV -yhdistys. Testit järjestetään KCHČSV: n vuotuisen jalostussuunnitelman mukaisesti, ja testien päivämäärä on ilmoitettava KCHČSV -lehdessä. Testin paikkaa ja päivämäärää ehdottaa KCHČSV: n järjestelytoimikunta ja KCHČSV -hallitus hyväksyy ne. Tapahtuman järjestävä toimikunta takaa kaikki tapahtuman organisoimiset ja taloudelliset vaatimukset. 

3. Bonitation tuomaristo

Koirat arvioi tuomari, jolla on siihen tarvittava pätevyys. Testissä on vähintään kolme tuomaria. Siihen kuuluu: ulkomuototuomari, jalostusneuvoja ja jalostustoimikunnan puheenjohtaja. Tuomarit tekevät tiivistä yhteistyötä koirien arvioinnin aikana ja määrittävät lopullisen koodin ja rodun jalostuskelpoisuuden. Bonitation tuomaristo on velvollinen syöttämään bonitatiokoodin sukutauluun/jalostustietokantaan sekä bonitationkorttiin.

 

Koiran kuvaus:

Koiran ulkonäöstä ja sen luonteenpiirteistä luodaan taulukko, joka luo koodin. Se koostuu kirjaimista ja numeroista. Jalostus toimikunta ehdottaa sitä ja KCHČSV -edustajat hyväksyvät sen.

Fyysiset mittaukset merkitään kirjaimilla ja niiden arvot ilmaistaan ​​numeroilla.

Luonteenpiirteet ilmaistaan ​​yhdistämällä iso kirjain "O" pieniin kirjaimiin, tämä yhdistelmä määrittää koiran luonteen.

Tuomarit valvoo koiran käyttäytymistä, jokaisessa testin vaiheessa, eli mittauksen, hammastarkastuksen ja luonnetestin aikana. Koiran luonne arvioidaan kahdessa vaiheessa, eli yksilön käyttäytyminen mittauksessa ja yksilön käyttäytyminen luonnetestissä.

Luonteen testaus:

1. Ihmisryhmä
 

Ohjaaja tulee alueelle koiran kanssa (vähintään 4 x 4 m alue), lähestyy kahta henkilöä, jotka sijaitsevat noin 1,5 metrin etäisyydellä toisistaan ​​ja joiden kanssa ohjaaja puhuu (haastattelu).

Jonkin ajan kuluttua kaksi muuta henkilöä lähestyy ryhmää koiran edestä päin ja sijouttuvat koiran taakse niin, että henkilöt muodostavat koiran ja ohjaajan ympärille neliön.

Tämän jälkeen koirakko lähtee liikkeelle suuntaan, josta saapuivat henkilö ryhmään. Muutaman askeleen jälkeen he käätyvät ja kävelet ihmisryhmän halki. Koiran ohjaaja ei saa ottaa mitään kontaktia koiraan.

b) Aggressio ohjaajan läsnäollessa

Koira ja ohjaaja siirtyvät merkittyyn kohtaan. Ohjaaja pitää koiraa lyhyellä hihnalla, koira voi seistä tai istua. Bonitation -tuomarin merkistä avustaja saapuu ja pysähtyy merkittyyn kohtaan, noin 4 askeleen päähän koirakon eteen.
Avustaja ja koiran ohjaaja käyvät lyhyen keskustelun, joka muuttuu kiistaksi, tämän jälkeen avustaja tekee pienen hyökkäyksen ohjaajaa kohden.

Ohjeet:

Koira kiinnitetään enintään 1,5 m: n hihnaan, jossa on normaali panta tai valjaat. Koiralla ei saa olla testin aikana kuristava panta, piikkipanta(koulari), kahvallinen panta tai sähköpanta. Ohjaaja kiinnittää koiran seinässä tai maassa olevaan kiinnikkeeseen ennen tätä testin osaa. Samaan aikaan ohjaaja pitää koiraa myös hihnassa. Avustajalla tulee olla maalimiehen varusteet.

c) Agressio ilman ohjaajaa.

Ohjaaja kiinnittää koiran valjaista maassa tai seinässä olevaan kiinikkeeseen ja menee tämän jälkeen piiloon. Ohjaajan mentyä piiloon, avustaja tulee esiin ja tekee hyökkäyksen koiraa kohti. Tämän jälkeen avustaja palaa piiloon, jossa on loppu testin ajan.

Ohjeet:

Ohjaajan piilo sijaitsee 45 ° avustajan saapumisakselilta koiraa kohti ja on minimissään 20 askeleen päässä koirasta. Hyökkäyksessä avustaja asettuu noin kahden metrin päähän koirasta. Jos koira kuitenkin pakenee paniikissa ja avustaja ei jatka hyökkäystä millään tavalla.

d) Palautuminen

Hyökkäyksen jälkeen henkilö kulkee 2 metrin etäisyydellä koirasta (koiran ulottumattomissa). Tämä henkilö ei reagoi eikä edes katso tstattavaan koiraan. Tämän jälkeen ohjaaja palaa koiran luo tuomarin määräyksellä.

e) Reagointi laukaukseen.

Laukaus suoritetaan kaikkien luonnetestien jälkeen. Ampuja asettuu n. 30 askeleenpäähän koirasta, joka on kytketty maassa tai seinässä olevaan kiinnikkeeseen.

 

 

Runkosuhteet:

Koirasta mitataan kolme eri indeksiä, jotka liittyvät eri mittasuhteisiin (säkäkorkeus ja kehon vino pituus, säkäkorkeus ja jalan pituus kyynärpäähän, kuonon pituus ja kallon pituus)

Ensimmäinen näistä on kehon indeksi, joka on lyhennetty (Xf).

Runko/pituus indeksi (Xf) = (Rungon viisto pituus / säkäkorkeus) x 100

Ihanteellinen indeksi rodulle on välillä 105 -111.

d4e670_022e623bb205427992e87a26d887ad9e_mv.webp

Toinen näistä on korkeusindeksi, joka saa lyhenteen (Xv).

Indeksi (Xv) = (jalan pituus kyynärpäähän / säkäkorkeus) x 100

Ihanteellinen indeksi on 54 tai korkeampi.

d4e670_109cfaaa8b3a4aa99fff270d61340071_mv6.webp

Kolmas on kallon indeksi, joka on lyhennetty (Xh) ja joka lasketaan seuraavalla kaavalla:

Indeksi (Xh) = kuonon pituus / (kallon pituus - kuonon pituus)

Haluttu kallon indeksi on 0,66…

d4e670_fbd17e8f690a42039b8259957bc29ee1_m.webp

Häntä: Lyhyt, joka on korkealle kiinnittynyt, levossa se roikkuu suorassa ja jännityksessä sen saa nostaa sirppimäisenä.
Vasemmalla korkealle asettunut. Oikealla matalalle asettunut.

d4e670_5bf7818f0f9f4fbe8eb400e3f85effbd_mv2.webp
d4e670_2ec9a097629f4ace981384998791c050_mv2.webp

Tässä kuvassa näemme punaisen viivan, joka mittaa hännän pituuden rajan, tämä sijaitsee kintereen korkeudella: Sininen viiva näyttää mihin hännänpää on asettunut.

Hännän pituus saa maksimissaan olla niin, että sininen ja punainen viiva olisi päällekkäin.

d4e670_f41a8d742b2e4a6eafdc35d2481a8c57_mv2.webp

Yleisimmin käytetyt bonitation koodit

A: Korkeus
n: Uros alle 65cm Naaras alle 60cm
s: (u) 65-70cm (n) 60-65cm
v: (u) yli 70cm (n) yli 65cm

B: Kivekset
12: Kivespuoli (yksi uupuva)
14: Kivesvika (kaksi uupuvaa)

C: Hampaat
3: Kiille vaurio
4: Tasapurenta
2: Liika hammas
6: Alapurenta
8: Yläpurenta
12: 1-2 hammasta puuttuu
14: puuttuu enemmän kuin 2

D: Pää
1: Löysä nahka
3: Tasainen edestä
5: Raskas pää
7: Kevyt pää
2: Lyhyt kuono
4: Pitkä kuono
6: Alaspäin kaartuva kuono
8: Ylöspäin kaartuva kuono
12: Avoimet/roikkuvat huulet
14: Ei määritelmän mukainen

 

E: Silmät
1: Vaaleat
3: Tummat
5: Mustat
7: Moniväriset
8: Pyöreät
10: Syvälle asettuvat
12: Ulkonevat
14: Epätyypilliset

F: Korvat
1: Korkealle asettuvat
5: Alas asettuvat
7: Pyöreät
2: Pitkät
4: Matalat
6: Melkein terävät
8: Tulppaaninmuotoiset
10: Lähekkäin asettuvat
12: Epämuodostuneet
14: Epätyypilliset

 

G: Niska
1: Taipuisa
3: Korkealle kiinnittynyt
5: Matalalle kiinnittynyt
14: Löysä

H: Vartalo
1: Ei selvää säkää
3: Notkoselkä
5: Pyöreä selkä
7: Pitkä selkä
2: Leveä rintakehä
4: Ulkoneva rintaluu
6: Kovera rintakehä
8: Tynnyrimäinen rintakehä
10: Suora vatsalinja
12: Laskeva peräpää
14: Ei tyypillinen

I: Eturaajat
5: Väärät kulmaukset
7: Pehmyt ranne
2: Leveä asento
4: Ulospäin kääntyvät kyynärpäät
6: Epätyypillinen käpälä
8: Lyhyt ranne
10: Lyhyt kyynärvarsi
12: Väärä asentoiset
14: Ei tyypillinen

J: Takaraajat
3: Riittämättömät lihakset
5: Liialliset kulmaukset
7: Liian vähäiset kulmaukset
4: Epätyypillinen käpälä
6: Lyhyt reisi
8: Lyhyt sääri
10: Lyhyt askel
12: Väärä asentoiset
14: Epätyypillinen

K: Häntä
1: Liian lyhyt
3:  Alas asettunut
5: Väärä asentoinen
12: Epämuodostunut
14: Epätyypillinen

L: Karva
2: Puutteellinen
6: Pehmyt
8: Liian avoin (ei tiivis karvapeite)
14: Epätyypillinen

M: Väritys
3: Tumman harmaa
5: Ei selvää maskin rajaa
2: Maskiton
6: Pigmentti häiriö
14: Epätyypillinen

N: Liikkeet
3: Lyhyet askeleet
5: Crabing/rapu tyyli
6: Löysä liike
8: Liikkuu vinosti
12: Kömpelö/raskas liike
14: Epätyypillinen

O: Luonne
a: iloton, arka
b: Epävarma, ei ole avoin
c: Ärtyisä, rohkea
d: Ärtyisä, epäluuloinen
e: Aggressiivinen, voimakkaasti ärtynyt
f: Tasainen, hyvin tasapainoinen
g: Tasainen, vähemmän rohkea
h: Hyvä luonne, ei kovin ärtyisä
i: Melkein mahdoton provosoida
j: Rauhallinen luonne, välinpitämätön

R: Tyyppi
1: Kuiva
5: Kulmikas
3: Pehmeä
14: Epätyypillinen

P: Kokonaiskuva
1: Täydellinen
5: Hyvä
3: Erittäin hyvä
14: Riittämätön

 

Mitat:
Säkä:
Rungon pituus:
Eturaajan pituus kyynärpäähän:
Välikämmenen pituus:
Välikämmenen ympärysmitta:
Mitta polvesta nilkkaan:
Reiden mitta:
Kintereen mitta:
Pää:
Suu:
Pää leveys:
Korvien korkeus:
Rinnan leveys/syvyys
Rintakehän ympärysmitta:
Korkeus indexsi:
Muoto indexsi:

V: Säkäkorkeus (cm)

B: Kivekset
8: Toinen kives pienempi
10: Molemmat kivekset pieniä
12: Yksi kives puuttuu
14: Molemmat kivekset puuttuvat

C: Hampaat
1: Hieman epäsäännöllinen puremislinja
3: Kiille vaurio
5: Hampaat, jotka eivät ole puhjenneet (perustelu röntgenkuvalla)
7: Kaksinkertaiset hampaat (fuusio tai geminaatio)
9: Epätyypilliset hampaat
11: Väljä saksipurenta
13: Lisähammas P1
2: Ylimääräinen hammas, muu kuin P1
6: Ylä purenta
8: Ala purenta
10: Epätyypillinen hampaan asento
12: Keskeneräinen (puuttuu P1)
14: Puutteellinen (puuttuu muu hammas kuin P1)
16: Epäsäännöllinen puremislinja

D: Pää
1: Ryppyjä levossa
3: Tasainen etuosa
5: Raskas pää
7: Kevyt pää
9: Liian löysät huulet
11: Kapea pää
13: Heikko alaleuka
15: Painauma silmien välissä otsassa
17: Erottuvat kulmat/valesilmät
19: Pieni suhteessa kehoon
2: Pitkä kuono (kuonon pituus / pään pituus> 0,44)
4: lyhyt kuono (kuonon pituus / pään pituus <0,36)
6: Alaspäin kaartuva kuono
8: Ylöspäin kaartuva kuono
10: Vähemmän tyypillinen
12: Erittäin roikkuvat huulet
14: Epätyypillinen

E: Silmät
1: Vaaleanruskea
2: Tummanruskea
7: Eri väriä/muun väriset
9: Vetistävä silmä
11: Hieman pullistuneet
13: Syvällä silmäkuopassa
2: Väärä asento
8: Pyöreät
12: Kierot
14: Epätyypillinen

F: Korvat
1: Korkealle kiinnittyneet
2: Taakse kiinnittyneet
5: Matala kiinnitys
7: Avonaiset korvat
9: Epätyypillinen korvan kärki
2: Pitkät
4: Pehmeät/liian heikot
8: Toisiinsa nojautuvat
10: Luppakorvat
14: Epätyypillinen

 

G: Kaula
1: Kaareva
3: Korkealle kiinnittynyt
5: Alas kiinnittynyt
7: Lyhyt
4: Löysä iho
14: Riippuva kaulanahka

​H: Runko
1: Pieni havaittavissa oleva virhe
3: Painunut selkä
5: Ridged back/karva kasvaa vastasuuntaan/harjattu
7: Pitkä lantio
9: Lantio hieman laskeva
11: Peräkorkea
13: Pitkä selkäranka
15: Karpinselkä
17: Löysä selän liike
19: Lyhyempi muoto (Xf> 100 <104)
21: Pidempi muoto (Xf> 112≤116)
2: Leveä rinta
4: Tynnyrimäinen rinta
6: Syvä rinta
10: Löysä vatsa
12: Hyvin kalteva lantio
14: Epätyypillinen
16: Muoto liian lyhyt (≤100)
18: Muoto liian pitkä (> 116)

 

I: Eturaajat
1: Vinot lavat
3: Eteenpäin pyrkivät raajat
5: Virheellinen kulmaus
7: Pehmeä ranne
11: Pehmeä varvasluu
13: Kaarettomat varpaat
15: Harottavat varpaat
17: Pyöreät tassut
19: Pienet jalat
21: Sisäänpäin kääntyvät jalat
23: Heikot raaja luut
2: Hieman leveä ryhti
4: Avoimet kyynärpäät
6: Epätyypilliset raajat
8: Lyhyt ranne
10: Lyhyt kyynärvarsi
12: Epätyypillinen ryhti
14: Epätyypillinen
16: Liian lyhyet raajat (Xv <50)

J: Takaraajat
1: Pihtikinttu / kinnerahdas
5: Hieman liiallinen kulmaus
7: Riittämätön kulmaus
11: Pitkät sääret
13: Taaksepäin nojautuva asento
15: Liiallinen kulmaus
17: Ulkokierteiset takaraajat / länkisääri
19: Leveä asentoiset
2: Epätyypillinen asento
4: Epätyypillinen takaraaja
6: Lyhyt reisi
8: Lyhyt kinner
10: Lyhyt välikämmen
12: Väärä asentoiset
14: Epätyypillinen

K: Häntä
1: Pitkä
3: Matalalle kiinnittynyt
5: Väärä asentoinen
7: Kiertyy liikkeessä
9: Kiertynyt tai käpristynyt sivulle tai ylöspäin
2: Liikkeessä kiertyy toiselle puolelle tai kärki taittuu toiselle puolelle ylös tai alas
4: Mutka, eli kärki ei ole korkein kohta
6: Yhdistyneitä nikamia
8: Vioittunut
10: Kääntyy selän päälle, kosketta tai lähes koskettaa selkää
12: Epämuodostunut
14: Epätyypillinen

L: Turkki
1: Karvaton vatsa
3: Korvan sisällä normaalista poikkeavan paljon karvaa
5: Karvattomat kivekset
7: Hieman aaltoileva karva
9: Karva hieman pörröinen
11: Aaltoilee/kihartuu paikoittain
2: Lyhyt ilman alusvillaa
4: Pitkä ilman alusvillaa
6: Hieno, suora karva
8: Avoin tai aaltoileva
14: Epätyypillinen

 

M: Väri
1: Huonosti määriteltävissä
3: Tummanharmaa
5: Heikko pigmentti huulissa
7: Huonosti erottuva maski
9: 1-2 valkoista kynttä
2: maskiton
4: Yli 2 valkoista kynttä
6: Pigmentin puutos
8: Epätyypillinen

 

N: Liike
1: Takaliike ahdas
3: Lyhyt askel
5: Peitsaa
7: Kauhova etuliike
9: Etuliike liian kapea
11: Takaliike liian kapea
13: Ei-harmoninen liike
15: Etu- ja takaosan liikkumattomuus (ei kohdistettu)
2: Laaja etuliike
4: Laaja takaliike
6: Hieman löysät nivelet
8: Vino liike
10: Liikkuu hankalasti/jäykästi
12: Kömpelö/raskas
14: Epätyypillinen
16: Löysät nivelet

 

O: Luonne
[a] Erittäin ujo, luoksepääsemätön tai pakenemisreaktio
[b] Ujo, yrittää paeta
[c] Epäluuloinen
[d] Epäluuloinen puolustaa
[e] Ärtyisä, aggressiivinen
[f] Tasapainoinen, puolustava reaktio, erinomainen
[g] Tasapainoinen, vähemmän rohkea, erinomainen
[h] Tasapainoinen, miellyttävä, erinomainen
[i] Rauhallinen, alistuva
[j] Rauhallinen, dominoiva
[k] Rauhallinen, levoton

 

Q: Käyttäytyminen testin aikana
[m] Erittäin ujo, alistuu
[n] Erittäin ujo ja pakenee
[o] Erittäin ujo, ärtyisä
[p] Epävarma, hieman ujo tai ärtyisä
[q] Ystävällinen, alistuva
[r] Ystävällinen, rauhallinen tai leikkisä
[s] Rauhallinen, hieman dominoiva
[t] Dominoiva, hallittavissa
[u] Erittäin dominoiva, vaikea käsitellä
[v] Liian ärtyisä

 

R: Tyyppi
1: Kuiva
2: Karkea
3: Pehmeä/löysä
14: Ei rodun mukainen

T: Sukupuolileima
1: Hieman voimakas
2: Riittämätön

K: Standardin edellyttämä
14: Riittämätön

S: Reagointi laukaukseen
1: "Lamaantuminen"
2: Pakenee
3: Aggressiivinen

bottom of page